Mi a Futurbia Budapest?Futurbia egy mozaikszó, mely a jövő (futur) + város (urban) szavak kombinációjából áll össze.

A Futurbia Budapest a főváros jövőjéről folyó dialógus, célja, hogy feltárja, melyek a városhasználók jövővel kapcsolatos igényei és ezeket közvetíti a döntéshozó és stratégiaalkotó szakma felé. A Futurbia ezért egy párbeszéd-fórum és egy közvetítő csatorna a lakosság és a döntéshozók között. A Futurbia Budapest program segítségével a résztvevők értékei és igényei beépülnek a középtávú városfejlesztési stratégiába.


a résztvevők igényeit figyelembe veszik a városfejlesztési koncepció aktualizálásakor
a résztvevők igényeit figyelembe veszik a Podmaniczky Program felülvizsgálatakor
a résztvevők igényei beépülnek az Integrált Városfejlesztési Stratégiába (IVS).


A Futurbia Budapest segítségével a résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy a régóta megbújó igényeiket, terveiket felszínre hozzák; annak kommunikációjában, érvényesítésében kulcsszereplővé váljanak; a jövő tervezésének aktív szereplői legyenek.

A Futurbia módszere

A Futurbia Budapest társadalmi részvételi ún. participációs eljárás. Az európai gyakorlatban a participáció a demokratikus eljárások ismert, eredményes módszere. Lényege, hogy a stratégiai döntéshozatal az érintett szereplők részvételével történik meg, így a stratégiai elköteleződések társadalmi konszenzuson alapulnak.

A program a konzultációra és a nyilvánosság biztosítására épül. Középpontjában a városfejlesztéssel kapcsolatos társadalmi konszenzus elérése, a stratégiaalkotás átláthatósága, a nyilvánosság biztosítása és a részvétel áll.


Az érdekképviseletetekkel és a szakmával a párbeszéd fókuszcsoportos megbeszéléseken, várostervezési konferencián (jövőműhely konferencia) és a lakosokkal kérdőíves vizsgálaton, online felméréseken keresztül zajlik. Mindezek mellett folyamatos konzultáció folyik a kerületi főépítészekkel, a közüzemekkel, az önkormányzatokkal és nem utolsó sorban a döntéshozókkal is.
A programokat moderátor vezeti, aki a résztvevőket abban segíti, hogy a munka végére a tartalmi céloknak megfelelően a város jövőjének az irányairól kialakuljon egy konszenzus és megfogalmazódjon egy városfejlesztési koncepció.

A fókuszcsoportos megbeszélések eredményeiről tájékoztatási és konzultációs jelleggel folyamatos kommunikáció történik a lakosság felé, a különböző kiscsoportok között, illetve a döntéshozók felé. A fókuszcsoportos megbeszélések és a jövőműhely eredményeiről szakmai anyagok és összefoglalók is készülnek.


A Studio Metropolitana Budapest feladata

A budapesti lakosok, a különböző érdekcsoportok, a véleményformáló elit és szakértők Budapest jövőjével kapcsolatos igényeinek, értékeinek, prioritásainak és céljainak a feltárása. résztvevők igényeit figyelembe veszik a városfejlesztési koncepció aktualizálásakor
A város jövőjével kapcsolatos értékkonszenzus kialakítása.
A városfejlesztési igények, prioritások rendszerbe foglalása.
A ‘szakmai és laikus városhasználók’ közötti dialógus megindítása
A program eredményeképpen kialakult koncepció(k) kommunikációja a döntéshozók felé.