2021 januárjától új uniós fejlesztési ciklus kezdődött, a 2021-2027 között a korábbi időszakhoz képest jóval magasabb, 51,3 milliárd euró (10513 milliárd forint) áll Magyarország rendelkezésére.

A pályázatok világában számos változás tapasztalható, például a korábbi népszerű operatív programok is új elnevezéssel futnak. Igen kedvező, hogy az idei évtől az előző ciklus népszerű GINOP felhívásaira már a Pest megyei cégek is pályázhatnak a vidéki vállalkozásokkal együtt.

Az új pénzügyi ciklusban a hazai vállalkozások fejlesztése kiemelt helyen áll, negyedévente jelennek meg az úgynevezett tömegpályázatok, amelyeknél könnyebb lesz a pályázás, és egyszerűsödik a pályázati rendszer. Az új felhívások között uniós források mellett számos hazai forrásból megvalósuló pályázat is kiírásra került, valamint az előző ciklus bizonyos pályázatai még továbbra is elérhetők.

A hazai gazdaság gerincét a kkv-k jelentik, így az új ciklusban a kkv-k támogatása kiemelt hangsúlyt kap, a folyamatosan megjelenő felhívások a különböző méretű cégek versenyképességét biztosítják. A felhívások között vissza nem térítendő támogatások, amelyeket a keret kimerüléséig lehet igényelni, valamint visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatások egyaránt megtalálhatók.

Új és népszerű pályázati felhívások a budapesti agglomerációban

Munkaerő-intenzitást növelő program– vissza nem térítendő támogatás mikro-, kis- és középvállalkozások számára

A pályázat célja és a támogatható tevékenységek köre:

A program a kkv-k versenyképességét és termelékenységének növelését szolgálja. A támogatás eszközbeszerzésre, ingatlanberuházásra, foglalkoztatásra, képzésekre, valamint immateriális javakra fordítható. A vissza nem térítendő regionális beruházási támogatás összege 10-150 millió forint, csekély összegű támogatás esetében maximum 50% lehet. A benyújtáskor nyilatkozni kell a pályázónak, hogy a támogatást:

  • regionális beruházásként, vagy
  • csekély összegű (de minimis)támogatásként igényli.

Pályázók köre: mikro-, kis- és középvállalkozások, KATA-s vállalkozások, egyéni vállalkozók.

A pályázat benyújtási ideje: 2021. 02. 01.-2021. 03. 02.

Igényelhető összeg: minimum 10 millió Ft, maximum 150 millió forint.

A támogatás intenzitása: régiónként különböző, az útmutatóban található települések alapján.

Építő 5 program

Építő 5 program – Vissza nem térítendő támogatás az építőipari ágazatban működő mikro- , kis- és középvállalkozások számára

A pályázat célja és a támogatható tevékenységek köre:

A pályázat a fő stratégiai ágazatban, az építőiparban tevékenykedő vállalkozások számára nyújt támogatást, amely technológiai korszerűsítésre, hatékonyság növelésre, gépbeszerzésre, szoftverekre, BIM-hez kapcsolódó technológia fejlesztésre vehető igénybe. A vissza nem térítendő támogatás iránti kérelem a keret kimerüléséig nyújtható be.

A különböző támogatási kategóriákra, nevezetesen a regionális beruházási támogatásra, beruházási támogatásra, valamint csekély összegű támogatásra egyedi támogatói döntés alapján – támogatási kérelem útján Támogatói Okirat kiállításával – lehet pályázni. Az igénylőknek rendelkeznie kell önerővel, amelynek mértéke a projekt összköltségének az igényelt összeggel csökkentett részét jelenti. Az önerő lehet saját forrás mellett egyéb állami támogatás, például támogatott hitel.

Pályázók köre: mikro-, kis- és középvállalkozások, KATA-s vállalkozások???, egyéni vállalkozók.

A pályázat benyújtási ideje: 2021. 02. 15.-2021. 03. 05.

Igényelhető összeg az előirányzat terhére:

– kis- és középvállalkozások minimum 25 millió Ft, maximum 400 millió forint;

– mikrovállalkozások minimum 8 millió Ft, maximum 50 millió forint.

A támogatás intenzitása:

A támogatás intenzitása különbözik a vállalkozás mérete alapján, valamint régiónként is eltérő – az útmutatóban olvasható a regionális támogatási térkép alapján.

VEKOP-1.2.7-20

VEKOP-1.2.7-20 – Divat és Dizájnipari mikro- , kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodást segítő fejlesztések támogatása pályázat – Visszatérítendő támogatás mikro- , kis- és középvállalkozások számára

A pályázat célja és a támogatható tevékenységek köre:

A projekt keretében kizárólag Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztések támogathatók. A pályázat célja a hazai divat és dizájniparban működő vállalkozások beruházási támogatása, valamint fejlődőképes működése és a nemzetközi jelenlét biztosítása. Várhatóan 90-150 db kérelem kerül támogatásra a rendelkezésre álló 3 milliárd forintos keretösszegből.

A támogatás fordítható eszközbeszerzésre, technológia fejlesztésre, ingatlanberuházásra, immateriális javak beszerzésre, szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére (pl. marketing), egyéb szolgáltatási költségekre (pl. külpiaci megjelenés, cégbemutató).

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek egyszerűsített eljárásrend szerint kerülnek elbírálásra. A kiválasztási kritériumok megtalálhatók a pályázati útmutatóban (4.4.2.3). Az összköltség maximumának 70 százalékát elérő visszatérítendő támogatás meghatározott feltételek esetében részben, vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá alakítható.

Pályázók köre: mikro-, kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók, de KATA-s vállalkozások nem!

A pályázat benyújtási ideje: 2021. 02. 01.-2021. 03. 31.

Igényelhető összeg: minimum 5 millió Ft, maximum 100 millió forint.

A támogatás maximális mértéke: az elszámolható költségek 70 százaléka.